ארכיון - ספרים ופרסומים

דורשות טוב

פירוש קבוצתי פמיניסטי לסוגיית איסורי יחוד (קידושין פ ע"ב – פב ע"ב), בהוצאת המדרשה באורנים

יצא לאור! "דורשות טוב" – פירוש קבוצתי פמיניסטי לסוגיית איסורי ייחוד (קידושין פ ע"ב – פב ע"ב)

לרכישה במדרשה במחיר 30 ש"ח: שרון 04-9838753 שלוחה 101 midrasha@hamidrsha.org.il

עורכות: ענת ישראלי ואסתר פישר

מתוך אתר המדרשה באורנים: