ברכות והידיעון המקוון

הידיעון המקוון של האגודה – ארכיון

 

הירשמו לקבלת הידיעון המקוון  >>>  

________________

5.7.2020 pin.

21.6.2020 pin.

7.6.2020 pin.

24.5.2020 pin.

10.5.2020 pin.

29.3.2020 pin.

15.3.2020 pin.

1.3.2020 pin.

16.2.2020 pin. 

2.2.2020 pin.

19.1.2020 pin.

5.1.2020  pin. 

22.12.2020 pin.

8.12.2020 pin.

24.11.2020 pin.

10.11.2019 pin.

27.10.2019 pin.

29.9.2019 pin.

15.9.2019 pin.

1.9.2019 pin.

18.8.2019 pin.

4.8.2019 pin.

21.7.2019 pin.

7.7.2019 pin.

23.6.2019 pin.

10.6.2019 pin.

26.5.2019 pin.

12.5.2019 pin.

28.4.2019 pin.

7.4.2019 pin.

24.3.2019 pin.

10.3.2019 pin.

24.2.2019 pin.

10.2.2019 pin.

27.1.2019 pin.

13.1.2019 pin.

30.12.2018 pin.

16.12.2018 pin.

2.12.2018  pin.

18.11.2018 pin.

4.11.2018   pin.

21.10.1018 pin.

7.10.2018   pin.

9.9.2018     pin.

26.8.2018   pin.

12.8.2018   pin.

29.7.2018   pin.

15.7.2018   pin.

1.7.2018     pin.

17.6.2018   pin.

3.6.2018     pin.

21.5.2018  pin.

6.5.2018    pin.

8.4.2018    pin.

25.3.2018  pin.

11.3.2018   pin.

25.2.2018   pin.

11.2.2018   pin.

28.1.2018   pin.

14.1.2018   pin.

31.12.2017 pin.

17.12.2017 pin.

3.12.2017   pin.

19.11.2017 pin.

 5.11.2017  pin.