לימודי מגדר בישראל

 

מוסדות לימוד המציעים לימודי מגדר בישראל


אוניברסיטת בר-אילן

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן נוסדה בשנת 2000 בעקבות הביקוש הגובר ללימוד ומחקר אקדמיים של תחום חדשני ומשמעותי זה, והיא התוכנית האוניברסיטאית הראשונה בישראל ללימודים מתקדמים במגדר. נקודת המוצא של התוכנית היא שקטגוריית המגדר משפיעה על כל תחומי הפעילות החברתית, האישית, הפוליטית והתרבותית של האדם, ומהווה עקרון מרכזי בארגון הסדר החברתי. לאור זאת בוחנת התוכנית את ההגדרות המגדריות הקיימות מתוך גישה ביקורתית ובינתחומית, המשלבת את מדעי הרוח, החברה, היהדות, הטבע והמשפט. התוכנית מציעה לימודי מגדר לתואר שני ושלישי.

לאתר התוכנית

לדף הפייסבוק של התוכנית


אוניברסיטת תל אביב

התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב נוסדה בשנת 2001 מתוך פעילות הפורום ללימודי נשים ומגדר, והיא התכנית האוניברסיטאית היחידה בישראל, המעניקה תואר ראשון בתחום זה. בשנת הלימודים תשס"ט (2008) נפתחה התכנית לתואר שני. התכניות הן רב-תחומיות, חושפות את הלומדות/ים בהן למגוון נושאים רחב ומרתק ומאפשרות העמקה ומחקר מתקדמים. תכניות הלימודים כוללות קורסים מתחום מדעי הרוח והחברה, כמו גם מתחום האמנות והמשפט, ומזמינות את התלמידות והתלמידים להרכיב לעצמם את תכנית לימודיהם בהתאם לתחומי העניין שלהם.

לאתר התוכנית

לדף הפייסבוק של התוכנית


אוניברסיטת בן-גוריון

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון מתמקדת בלימודים ובמחקר של לימודי היחסים בין המינים בהקשרים חברתיים, תרבותיים, פיזיולוגיים וטכנולוגיים. לימודי מגדר מתארים ומנסים ולהבין את המבנים ואת יחסי הכוח החברתיים שמכוננים ומשעתקים את היחסים בין המינים. האוניברסיטה מציעה תואר שני בלימודי מגדר או חטיבה בלימודי מגדר במחלקה ללימודים רב תחומיים לתואר ראשון. התכנית מעודדת אקטיביזם ופעילות פמיניסטית באפיקים שונים והסטודנטיות לוקחות חלק פעיל בארגון אירועים שונים בתחומי המגדר ושותפות במאבקים שונים.

לאתר התוכנית

לדף הפייסבוק של התוכנית


האוניברסיטה העברית בירושלים

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית תומך ומעודד חברי/ות סגל במחקריהם בתחומים האלה, מטפח דור צעיר של חוקרות וחוקרים, ונותן מענה לסטודנטיות/ים ולקהל הרחב המתעניינים בנושאים הקשורים לפמיניזם ומגדר. המרכז מציע לימודי מוסמך במגוון ומגדר העוסקת במקומן של זהויות וקטגוריות מגדריות וקבוצתיות בפסיכולוגיה של הפרט, ביחסים בין קבוצתיים, ובמרחבים חברתיים, מקצועיים ואקדמיים מתוך דגש על צדק חברתי, זכויות ושוויון זכויות, תיאוריות פמיניסטיות וגישות ביקורתיות ליחסי רוב מיעוט.

לאתר התוכנית

לדף הפייסבוק של התוכנית


אוניברסיטת חיפה

התכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה היא בעלת אוריינטציה מחקרית ומקיפה מגוון נושאים בחקר נשים ומגדר, למשל: הבנייה תרבותית של נשיות וגבריות, מגדר ופוליטיקה, מין ומיניות, לימודי גבריות, גלובליזציה ומגדר וכן מגדר ומשפט. סוגיות אלו ידונו תוך חיבור לתיאוריות ליברליות, מרקסיסטיות, תרבותיות, פוסט-סטרוקטוראליות ופוסט-קולוניאליות ולמתודולוגיות מחקר שונות. התוכנית היא היחידה המעניקה תואר שני בתחום באזור הצפון. אוניברסיטת חיפה הייתה הראשונה בארץ שהקימה את החטיבה ללימודי האישה בשנת 1983.

לאתר התוכנית

לדף הפייסבוק של התוכנית


האוניברסיטה הפתוחה

מגדר הוא תחום דעת הולך וגדל, שהתמחות בו מקנה אפיקי מחשבה חדשים, ויכולה גם לפתוח פתח להתפתחות מקצועית. האוניברסיטה הפתוחה מציעה תוכנית ללימודי תעודה בלימודי מגדר למי שרואה עתיד מקצועי בתפקידי ייעוץ להוגנות מגדרית, פעילות לקידום נשים, הטמעת חשיבה מגדרית במוסדות חינוך, או בהוספת זווית מגדרית לעיסוקים בממשל, משפט, רפואה ועוד.

התכנית לתעודה בלימודי מגדר מיועדת לבעלי תואר ראשון במדעי הרוח או מדעי החברה והיא מאפשרת לבחור שבעה קורסים מתוך היצע מגוון של קורסים הנלמדים במחלקות של  מדעי הרוח, מדעי החברה ומדעי הטבע והחיים.

לאתר התוכנית


המכללה האקדמית תל חי

במסגרתו של התואר הראשון החוג ללימודים רב תחומיים במכללת תל חי מוצעת חטיבת מגדר ומיניות. הקורסים השונים חושפים את המבט המגדרי מפרספקטיביות דיסציפלינריות מגוונות, פסיכולוגית, סוציולוגית ותרבותית ומראים את העושר והמורכבות של המיניות האנושית. בשנה השלישית יכולות/ים הסטודנטיות/ים להירשם לתוכנית מנחים/ות לחינוך למיניות במסגרת החטיבה ללימודי חוץ של המכללה, שתאפשר עבודה בתחום במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות.

לאתר התוכנית

לדף הפייסבוק של התא לשוויון מגדרי במכללה


מכללת אור יהודה

מכללת אור יהודה מציעה תואר ראשון במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי קרימינולוגיה ומגדר. תוכנית זו היא המסלול היחידי בארץ בו ניתן ללמוד מגדר ללא תנאי סף של פסיכומטרי או בגרות. קורסי הדיפלומה ניתנים על ידי מיטב המרצות והמרצים בארץ והם מאירים את הדיון על מרכז ושוליים בחברה הישראלית מנקודות מבט של נשיות, גבריות, מיניות, פמיניזם, והשאיפה לתיקון חברתי.

לאתר התוכנית


 

 

מוסדות לימוד שהציעו בעבר לימודי מגדר בישראל

 

המכללה האקדמית בית ברל

תכנית הלימודים שהייתה במכללה הורכבה משני שלבים עיקריים. שלב ראשון של הרחבת הידיעות וההבנה באשר לחוסר צדק, אי-שוויון, מוקדי כוח ושליטה, מתחים תרבותיים ופערים חברתיים, המאפיינים את החברה הקפיטליסטית בת זמננו ואת החברה הישראלית בפרט. בשלב השני ההתמקדות הייתה בתחום המגדר והקורסים עסקו באי-שוויון, חוסר צדק ואפליה מגדריים, ובצידם קורסים שעסקו באפשרויות השונות לקדם ולהוביל שינויים חברתיים ואישיים. הקורסים בשלב השני הציעו השכלה רב-תחומית, הנוגעת בתחומי דעת שונים ובייחוד בהגות הפמיניסטית על זרמיה המרכזיים, כולל שאלות של מעמד, גזע, לאום, עדה ומיניות.


המכללה האקדמית עמק יזרעאל

במסגרת לימודים רב תחומיים לתואר ראשון הציעה המכללה בעבר מקבץ בדגש על מדעי החברה ולימודי נשים מגדר ומיעוטים. בהקבץ הושם דגש על ההקשר הרחב של מגדר ומיעוטים בחברה, בתרבות ובפוליטיקה.


מכון שכטר למדעי היהדות

התוכנית "מגדר ופמיניזם הלכה ומעשה" הייתה תוכנית רב־תחומית והייתה בזמנו היחידה מסוגה בארץ לתואר שני, כתוכנית המשלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים. המפגש בין מגדר ליהדות הוא נושא אקטואלי מסעיר ותוסס בחברה הישראלית והתוכנית לוותה בכל היבט של נקודת המבט המגדרית, כולל חשיפה לתיאוריות פמיניסטיות גם בהקשרן היהודי; מפגשים עם מנהיגות והוגות מהעבר ומההווה; והתפלמסות סביב מקומה של האישה בהלכה בת ימינו.

לאתר התוכנית


אוניברסיטת לסלי

שלוחת אוניברסיטת לסלי בישראל העניקה תואר שני אמריקאי בחמישה מסלולי לימוד בתחומי הטיפול, החינוך, ההוראה וההנחייה בשילוב אומנויות. אחד ממסלולי הלימוד היה לימודי נשים.