ארכיון - קולות קוראים

תכנית מוסמך חדשה במרכז לייפר ללימודי מגדר ומגוון

מרכז לייפר באוניברסיטה העברית:

החל מתשפ"א, אוקטובר 2020, תפתח תכנית מוסמך חדשה במרכז לייפר ללימודי מגדר ומגוון.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התכנית – https://bit.ly/2GfbjQ1