ארכיון - קולות קוראים

קול קורא להגשת מאמרים לגליון בנושא “משטרה ומגדר” 

קול קורא להגשת מאמרים לגליון בנושא “משטרה ומגדר” 

עורכות: פרופ’ לילך רוזנברג-פרידמן, ד”ר נעמי לבנקרון

משטרה והיסטוריה” הוא כתב עת מחקרי ושפיט, המשמש פלטפורמה ייחודית למאמרים העוסקים בתולדות השיטור ובטחון הפנים בארץ משלהי התקופה העות’מאנית ועד לסוף המאה ה-20. כתב העת הוא בין-תחומי, משלב בין תחומי דעת מגוונים וגישות מחקריות שונות, ומציג את סיפוריהם ההיסטוריים של ארגונים, מגזרים ואנשים, באירועים מיוחדים ובעתות שגרה, מנקודת המבט של השיטור וביטחון הפנים. כתב העת מעלה שאלות מחקריות אך גם חברתיות; הוא עוסק בסוגיות היסטוריות שהן גם רלבנטיות למציאות החיים העכשווית. השיטור וביטחון הפנים הם במוקד כתב העת כשדות מחקר עצמאיים, אך בה בעת הם מאירים על החברה הישראלית מזווית חדשה.

הגיליון השלישי של כתב העת “משטרה והיסטוריה” יוקדש למשטרה ומגדר במבט מלמעלה ומלמטה: האופן שבו תפיסות המגדר עיצבו את דפוסי הפעילות של המשטרה ואת התנהלותה; השפעת המגדר על זהות השוטר והשוטרת כמו גם על דימוים הציבורי; עבריינות הקשורה למגדר והתמודדות המשטרה עמה לאורך השנים; השפעות עבריינות זו ותגובת המשטרה אליה על היבטים שונים בחברה הישראלית ועוד.

חוקרות וחוקרים מוזמנות ומוזמנים להגיש למערכת מאמרים העוסקים במשטרה ובמגדר מנקודות מבט שונות וממגוון תחומי דעת.

קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט אקדמי.

הנחיות לכותבים:

  1. אורך כל מאמר לא יעלה על 10.000 מילים (כולל הערות שוליים).
  2. יש להשתמש בכללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים.
  3. המאמרים יוגשו כמסמך Word, גופן “דויד” 12, רווח 1.5.
  4. יש לצרף תקציר מאמר ותקציר קורות חיים, בני 250 מלים לכל היותר, בעברית ובאנגלית.
  5. יש לצרף למאמר את שם המחבר, מס’ טלפון, שיוך אקדמי (אם יש) וכתובת דוא”ל.
  6. את המאמרים יש לשלוח עד לתאריך 15.9.2020 לדוא”ל history.journal@gmail.com

את גליונו הראשון של כתב העת, ניתן למצוא כאן.