ארכיון - ספרים ופרסומים

מרכז אדוה | פערי שכר מגדריים בישראל: תמונת מצב 2020

מרכז אדוה | פערי שכר מגדריים בישראל: תמונת מצב 2020 

מאת נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון

"ב-2018, השכר החודשי הממוצע של אשה בישראל עמד על 68.4% משכרו של גבר. בשנים האחרונות פערי השכר החודשיים מצטמצמים, אך לאט מאוד. פערי השכר לשעה בין גברים לנשים קטנים יותר, כאשר שכרה השעתי של אשה בשנת 2018 עמד על 84% משכרו השעתי של גבר. עם זאת, הפערים המגדריים בשכר לשעה כמעט ולא הצטמצמו בעשור האחרון.
סיבה מרכזית לפערי השכר המגדריים הינה בידול תעסוקתי בשוק העבודה ורמות שכר נמוכות במקצועות "נשיים" טיפוסיים. העיסוקים הנפוצים ביותר בקרב נשים הם מקצועות הטיפול, הוראה ואדמיניסטרציה – עיסוקים בהם רמות השכר נמוכות, גם כאשר מדובר בעובדות בעלות השכלה אקדמית. לעומת זאת, משלחי היד הנפוצים בקרב גברים כוללים עיסוקים בהם השכר גבוה כגון ניהול ותכנות, לצד מקצועות בשכר נמוך כגון נהיגה ואבטחה.
סיבות נוספות לפערי השכר המגדריים הם מיעוט נשים בתפקידי ניהול בכירים, נורמות תעסוקתיות שמונעות מנשים להתקדם בעולם העבודה, כמו ההכרח להישאר שעות עבודה ארוכות במקום העבודה, וסטריאוטיפים מגדריים כמו תפיסת האשה כ"מפרנסת שנייה". "

לקריאת הדו"ח המלא