ארכיון - אירועים וכנסים

היבטים מגדריים של סכסוכים ויישובם: הפאנל נערך ב- 6.1.2020, האוניברסיטה העברית [Youtube]

הפורום לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס באוניברסיטה העברית:

מדוע חשוב לבחון היבטים מגדריים של סכסוכים ויישובם? איך סכסוכים משפיעים באופן שונה על נשים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות בישראל ובעולם? כיצד מתייחסת המערכת הבינלאומית לשילוב נשים בתהליכי יישוב סכסוכים? איך נשים משתתפות בתהליכי יישוב סכסוכים במרחב הגלובלי? כיצד נשים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות בישראל פועלות בכדי לאפשר ולקדם השתתפות נשים בתהליכי יישוב סכסוכים?