ארכיון - ספרים ופרסומים

אפרת הברון | לומר זאת אחרת : לדבר על גילוי עריות בשפת הספרות

לומר זאת אחרת : לדבר על גילוי עריות בשפת הספרות
הספר 'לומר זאת אחרת – לדבר על גילוי עריות בשפת הספרות' דן בפוטנציאל התרפויטי הייחודי של שפת הספרות בטיפול ביבליותרפי בנפגעות גילוי עריות. בספר מתוארים יחסי הגומלין בין ארבעה מרכיבים:
1. פגיעה מינית בילדוּת; 2. הטאבו שאוסר לדבר עליה במסגרת הסדר החברתי ובכלל זה בתוך הטיפול הפסיכודינמי; 3. השברים בעצמי אשר מתרחשים בעקבות הפגיעה ובעקבות האיסור לדבר עליה; 4. הפוטנציאל של שפת הספרות, כפי שנעשה בה שימוש במסגרת הטיפול הביבליותרפי, בעידוד תהליכי החלמה של נפגעות.
הספר מציע את המושג "דיאלוג כוזב", המתפתח כמענה לטאבו ומתוך קונפליקט לשוני עז בין דיבור לשתיקה, ומראה כיצד תסמיני הפגיעה האופייניים הם תוצר של דיאלוג כזה. בליווי דוגמאות מהקליניקה והצגת מקרה, הספר מתאר כיצד הנפגעת נאלצת – בדרכה להחלמה – לבחור בין דיבור מפר-טאבו, שבהכרח יתקיף את הסדר החברתי, לבין שתיקה שתמנע השתתפות בדיאלוג וכן התפתחות ובנייה של זהות.
דרך הבנת השפה כמערכת סדר יסודית, הספר מתבונן גם בתהליכי החלמה המתרחשים מתוך הדיאלוג עם הטקסט הספרותי שמחלץ את הנפגעת משבי לשוני. הספר פונה למטפלות ולמטפלים מדיסציפלינות שונות הנתקלים בשתיקה הייחודית לנפגעי גילוי עריות. נפגעות ונפגעים וקרוביהם יוכלו להיעזר בהמשגה שהספר מציע לחוויות מוכרות היטב בתחום השפה והשיח, תוך חידוד הקשר בין הקליני-סימפטומטי לבין החברתי-תרבותי. אנשי חינוך, מחנכים, יועצים חינוכיים וקובעי מדיניות יוכלו להסתייע בספר על מנת להבין לעומק את מקומה הנפקד של פגיעה מינית בתוך מערכת החינוך, ומתוך כך גם להרחיב את האפשרות של נפגעים ונפגעות לספר את סיפוריהם בתוך מערכת זו. הקהל הרחב יוכל להעמיק את הבנתו בנוגע לתשתית החברתית-פוליטית של פגיעה מינית, לעולם המושגים ולפרקטיקה של פגיעה זו ושל הטיפול בה.
ד"ר אפרת הברון, ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית. בוגרת התכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל. מרצה במכללה האקדמית ע”ש דוד ילין, במכון להכשרת מטפלים בהבעה ויצירה – המסלול לתואר שני בביבליותרפיה ובמסלול להכשרת מורים לחינוך מיוחד. מדריכה צוותים רב-מקצועיים במסגרות שונות בתחום הטיפול בטראומה ובתחום הטיפול הביבליותרפי. מיוזמות פרוייקט “יוגה-שיחה”, קבוצות טיפול המשלבות יוגה ופסיכותרפיה לנפגעות תקיפה מינית ואונס, מטפלת ומדריכה בקליניקה בירושלים. תלמידה בתכנית ההכשרה הפסיכואנליטית-בודהיסטית "רוח אדם".