ארכיון - אירועים וכנסים

אוניברסיטת בן גוריון: פרופ' פנינה מוצפי-האלר | שחורדיניות- גוף הנשי ואתיקה של ייצוג בחקר אתנוגרפי (הרצאה מוקלטת בזום)

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון:  

רצ"ב קישור לעוד הרצאה מרתקת שניתנה במסגרת הסמינר המחלקתי של התכנית.
הפעם הרצתה פרופ' פנינה מוצפי- האלר על הנושא:

שחורדיניות- גוף הנשי ואתיקה של ייצוג בחקר אתנוגרפי