ארכיון - קולות קוראים

קול קורא לכתב העת "דפים":נשים חלוצות בחינוך

קול קורא להגשת הצעות למאמרים לגיליון נושא של כתב העת דפים " נשים חלוצות בחינוך"