ארכיון - קולות קוראים

מכון ון ליר | קול קורא לחממת מחקר: מושגים בתיאוריה פמיניסטית – מבטים עכשוויים

מכון ון ליר:

הגשה עד 30.12.2019 

אנחנו מזמינות דוקטורנטיות.ים ופוסט-דוקטורנטיות.ים העוסקות במחקר פמיניסטי להצטרף לחממה לחוקרות.ים צעירות.ים במכון ון ליר בירושלים. החממה פעלה במהלך 2019 ותמשיך את פעילותה עד סוף שנת הלימודים תש"ף.

מטרת החממה לייצר קהילת חוקרות צעירות שתאתגר את הדוֹגמוֹת המחקריות בתחום, ותהיה פתוחה לחשוב באופן יצירתי ועכשווי על מושגים פמיניסטיים ועל התאמתם למחקר. אופייה הבינתחומי של החממה יאפשר בחינה של הקשרים בין מחקר פמיניסטי למחקר בתחומים אחרים של המחשבה הביקורתית.

בכל פגישה של החממה תתארח חוקרת מובילה שתציע דיון תיאורטי במושג מרכזי מתוך עבודתה המחקרית. כל פגישה תכלול פרזנטציה של החוקרת האורחת ודיון שיתמקד במושג שנבחר.

חוקרות המעוניינות להצטרף מוזמנות לשלוח אלינו קורות חיים אקדמיים ותיאור של מחקרן הנוכחי (באורך של עד עמוד אחד) עד 30.12.2019.

את הפניות יש לשלוח לרונה ברייר-גארב ronnab@vanleer.org.il

ניתן לפנות גם לד"ר מירי רוזמרין mirirozmarin@gmail.com

קבלה לחממה מחייבת השתתפות בכל הפגישות