ארכיון - קולות קוראים

קול קורא למושב קהילת מגדר בכנס הסוציולוגי 2020 בנושא מגדר ובין דוריות (25-26/2/20, אוניברסיטת בר-אילן):

קהיליית מגדר באגודה הסוציולוגית הישראלית:

קול קורא למושב קהילת מגדר בכנס הסוציולוגי 2020 בנושא מגדר ובין דוריות (25-26/2/20, אוניברסיטת בר-אילן):

הנושא המרכזי בו עוסק הכנס של האגודה הסוציולוגית השנה הוא "תרבות, כוח, וכוח התרבות". הכנס מבקש להעמיק בדילמות הנקשרות בכוחה של התרבות, באופן שבו תרבות מעוצבת על-ידי יחסי כוח, ובהשפעת התרבות על יחסי-כוח ואי-שוויון. במסגרת זאת, במושב קהילת מגדר נבקש לבחון את נושא המגדר בפרספקטיבה בין דורית.
בשנים האחרונות הולכים ומתחדדים מתחים וקונפליקטים בין דורות שונים של פמיניסטיות ישראליות בנוגע לשאלות של מהות הפעולה האקטיביסטית, הדרכים לייצר שינוי חברתי והאופנים בהם יש לעבוד מול הממסד הגברי הנאו-ליברלי. בעשור האחרון הפמיניזם מותח את גבולותיו החברתיים והתמטיים ואנו מבקשות לבחון זאת גם ביחס להשלכות על אפשרות הדיאלוג הבין דורי בקהילה הפמיניסטית וההתארגנות לפעולות משותפות.


ככלל, השקפת העולם המערבית מושתתת על האמונה שלזמן יכולת להוביל אותנו קדימה אל עבר עתיד, שטמונה בו הבטחת שיפור וצמיחה. במושב זה אנו מבקשות לבחון ולאתגר תפיסה רווחת זאת. במקביל אנו עדות להתפתחות פרספקטיבות פמיניסטיות ביחס לקשרים ושיתופי פעולה כמו גם קונפליקטים ויחסי כוח בין דורות שונים של נשים וגברים באותה משפחה / קהילה / חברה, וכיוצא באלה.

אנו מזמינות הרצאות הבוחנות את הסוגיות המגדריות בפרספקטיבה בין דורית הן ברמה של קידום הפעולה הפמיניסטית המשותפת הרב-דורית בין קבוצות בעלות אג'נדות מובחנות או כאלה הדוברות 'שפות פמיניסטיות' שונות והן ברמה של ניתוח משמעויותיה של בין-דוריות בטווח הרחב של הנושאי בהם היא באה לידי ביטוי. סוגיות אלו יתרמו לדיון המתמשך במורכבות האתגרים העומדים כיום בפני הקהילה הפמיניסטית, בהקשר הישראלי ובכלל.

המעוניינות/ים להציג מתבקשים לשלוח טקסט של עד 200 מילים, אשר מכיל: הצגת הנושא בקצרה, רקע (תיאוריה וספרות), המטרה או השאלה שביסוד המחקר, שיטת מחקר, ממצאים, דיון. בנוסף יש לשלוח ביוגרפיה קצרה (4-5 שורות). התאריך האחרון למשלוח התקצירים הוא 1/12/2019.
(מערכת הגשת התקצירים תהיה פתוחה בין ה- 22/10/2019 ל- 1/12/2019).
העלאת תקצירים תתבצע דרך מערכת ההרשמה של הכנס (נא לציין את שם המושב והקהילה אליה מיועד התקציר בגוף המסמך)
לינק להגשת תקצירים: https://registration.israel-sociology.org.il/2020
לפרטים:
ד"ר טל מלר: המכללה האקדמית צפת: talmeler12@gmail.com
יעל בר-צדק: התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן: yael.btzedek@gmail.com