אירועים וכנסים

כנס: תחנות-מעברים-שילובים. מבטים על עבודתה של פרופ' דבי ברנשטיין לרגל זכייתה בפרס ישראל | 02.12.2019 אוניברסיטת חיפה