ארכיון - אירועים וכנסים

כנס: "הפוליטיקה המגדרית של הארכיטקטורה בישראל". הטכניון, 30.7.2019

הזמנה לכנס בנושא "הפוליטיקה המגדרית של הארכיטקטורה בישראל". הכנס יתקיים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, בתאריך 30.7.2019 בשעה 9.00 כנס זה הינו הכנס השנתי של המרכז לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי ושרה ארנסון.

מצורפת הזמנה ובה לוח הזמנים המלא של הכנס. הכנס יפתח בהרצאתה של פרופסור ביאטריז קולומינה מאוניברסיטת פרינסטון, לאחר הרצאתה יתקיימו שלושה מושבים. נושאי המושבים והדוברים מפורטים בהזמנה המצורפת.
אנו רואות בכנס הזדמנות לדיון חשוב, החוצה דיסציפלינות ונוגע לכל היבטי החיים בישראל.