אירועים וכנסים

נשים בהנהגה – מושבי עיון בהשראת ספרה של פרופ' דבורה הכהן מנהיגה ללא גבולות | 12.6.2019 אוניברסיטת תל אביב