ארכיון - ספרים ופרסומים

הדס בן אליהו, זאב לרר | המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים

מכון ון ליר בירושלים: 

חוברת חדשה מאת הדס בן אליהו וד"ר זאב לרר

המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים מבוסס על ההבנה שקידום שוויון מגדרי בארגון הוא תהליך של ייצוג, הכרה ומתן משקל וכוח לנקודת המבט של נשים על פרקטיקות ארגוניות. קיומן של פרקטיקות ארגוניות בעלות השלכות מגדריות מדירות מתאפשר בשל הדרת נקודת המבט של נשים מתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות אשר מעצבים את הפרקטיקות הארגוניות ואת המציאות היומיומית בארגונים. מכאן, שהמסע הארוך של שינוי מגדרי בארגונים הוא גם מסעה של נקודת המבט של הנשים העובדות בארגון – משולי הקשב הארגוני אל ליבם של מוקדי הכוח וזירות ההכרעה של הארגון. סוכנות השינוי וסוכני השינוי, נשים וגברים, הן "סוכנות הנסיעות" של נקודת מבט זו בארגון, ופעולותיהן נועדו לצבור תוקף וכוח לנקודת המבט, לגייס בעלי ברית לתמיכה ולהכרה בה, ולהפוך אותה לשיקול כבד משקל סביב שולחנות קבלת ההחלטות.

כיצד אפשר לנהל את המסע הזה ולהתנהל בו? מטרת המדריך לענות על שאלה זו על בסיס מחקר וניסיון מעשי רב-שנים. מחברות המדריך מציעות ארגז כלים עשיר הכולל ידע, אסטרטגיות פעולה מעשיות והתערבויות ארגוניות לקידום שוויון והוגנות מגדרית בארגונים: מתהליך הגיוס של כוח אדם ועד סידורי העבודה, מתהליכי הסללה ועד למניעת הטרדה מינית, מאופני תגמול ועד למנהיגות בארגון. במדריך נבחנים מגוון תחומי החיים הארגוניים מתוך מטרה לזהות את המשמעויות המגדריות המדירות של הפרקטיקות הארגוניות בכל תחום, להבין את השלכותיהן על נשים, ולהציע כפתרון פרקטיקות ארגוניות מכלילות שיוטמעו ויוגשמו בארגון. ההתערבויות מוצגות במדריך בחלוקה לשלושה שערים: ייצוג של נקודת המבט של נשים, גיוס לפעולה מתוך נקודת מבט זו, ופעולות לשינוי בפרקטיקות ארגוניות קונקרטיות.

החוברת זמינה להורדה מאתר מכון ליר כקובץ PDF בעברית