אירועים וכנסים

מגדרום: הכנס השביעי לתלמידות ולתמידי מחקר בנושאי מגדר ומיניות, אוניבסריטת בן גוריון 14.5.2019