אירועים וכנסים

ההצגה "יולדות" במפגש השני של מגדר, קונפליקט ופרפורמנס כפרקטיקה של התנגדות תרבותית | 16.4.2019 באוניברסיטת חיפה

החוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה ופורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום באוניברסיטה העברית: