ארכיון - ספרים ופרסומים

מרכז אדוה: ד"ר יעל חסון ועו"ד נוגה דגן-בוזגלו | הגירעון הטיפולי בישראל: מי נושאות בנטל וכיצד ניתן לצמצמו?

מרכז אדוה:

מדינה ב"גירעון טיפולי" – דרושה השקעה ציבורית בתחום הטיפול –

המסמך עוסק בכלכלת הטיפול בישראל ומתמקד בשני מקרי מבחן: טיפול בילדים וטיפול בקשישים. על בסיס שני מקרים אלו, נבחנים דפוסי ההשקעה, הציבורית והפרטית, כמו גם הצעדים הנדרשים על מנת לעבור למודל של כלכלת טיפול הוגנת. המסמך אף עוסק בעבודת הטיפול שלא בשכר שנעשית בעיקרה על ידי נשים.

"הגירעון הטיפולי" הוא מונח מקובל במחקר על כלכלת הטיפול בעולם. המושג מתייחס לקושי ההולך וגובר במדינות מפותחות לספק טיפול זמין ואיכותי שיענה על הצרכים של א/נשים, ילדיהם וילדותיהם, הוריהם המבוגרים וקרוביהם.

הגירעון הטיפולי נוצר כתוצאה משילוב בין העלייה בהשתתפות נשים בכוח העבודה, מחד גיסא, והזדקנות האוכלוסייה ברוב המדינות המערביות מאידך גיסא. כניסתן הגוברת של נשים לשוק העבודה, חלקן כמפרנסות עיקריות, גרם למשבר בעבודת הטיפול בתוך המשפחה. בנוסף, העלייה בתוחלת החיים, גררה התארכות של תקופת החיים שבה נדרש טיפול בבני משפחה מבוגרים.

ההמלצות העיקריות העולות ממסמך זה עוסקות בחיזוק מערך שירותי הטיפול, תוך הגדלה משמעותית של ההשקעה בהם.

לתקציר המסמך >> http://adva.org/he/care-deficit

המסמך המלא –  הגירעון הטיפולי בישראל>>