ארכיון - קולות קוראים

מכון שוקן: קול קורא להשתתפות בכנס נשים יהודיות עושות היסטוריה

מכון שוקן:

כידוע נשים יהודיות, כמו נשים ברחבי העולם, הודרו כמעט כליל מדפי ההיסטוריה. סיפוריהן ופעולותיהן הועלמו מהשיח הציבורי. בעשורים האחרונים אנו עדים לניסיונות לשחזר מידע זה, וחוקרים ובעיקר חוקרות מבקשים להשמיע את קולן שהודחק. עם התפשטותה של התנועה הפמיניסטית על זרמיה השונים, המבקשים לחולל שינוי בתודעה, הנשים עוברות מ"השוליים" למרכזי השיח הציבורי והשיח המחקרי. מחקרים חדשים משלבים תובנות העולות משאלות ומפרספקטיבות מושגיות חדשות אלה כחלק מובנה של מתודות המחקר במדעי היהדות והרוח.

מכון שוקן למחקר היהדות – JTS יקיים כנס מיוחד העוסק ב"שיחים" אלו.

הכנס יתקיים ביום שני י"ד בסיוון תשע"ט (17 ביוני 2019). תינתן במה להצגת מחקרים, ולקיום שיח אינטרדיסציפלינרי עם דגש מיוחד למגוון מתודות מחקריות המציגות את סיפוריהן ההיסטוריים והתרבותיים של נשים בהקשרים גיאוגרפיים והיסטוריים שונים, ותוקדש תשומת לייצוג מגוון, ככל הניתן, של נשים שפעלו במרחבים שונים ובקהילות שונות בארץ ובתפוצות.

חוקרים וחוקרות המעוניינים להשתתף בכנס מוזמנים לשלוח הצעה להרצאה (בעמוד אחד עד 500 מילים, אורך הרצאה 20 דקות) לדוא"ל Academic.schocken@gmail.com לא יאוחר מיום ראשון ג' אדר ב' תשע"ט (10 במרץ 2019)

הועדה המארגנת: פרופ' רחל אליאור | פרופ' שמואל גליק | פרופ' משה רוסמן | ד"ר תמי רזי | פרופ' מרגלית שילה
מרכזת: נעמה טייטלבאום-קריא

לפרטים נוספים: ניתן לפנות לנעמה טייטלבאום-קריא Academic.schocken@gmail.com