ספרים ופרסומים

Esther Hertzog, Erella Shadmi (Editors) | Prostitution, Pornography and Trafficking in Women, Israel's Blood Money

הספר בעריכתן של פרופ' אסתר הרצוג וד"ר אראלה שדמי יצא גם בשפה האנגלית בהוצאת Routledge 

פרטים מלאים באתר ההוצאה

בשר ודמים: זנות, סחר ונשים ופורנוגרפיה בישראל

יצא לאור בעברית  בהוצאת פרדס ב-2013