ארכיון - אירועים וכנסים

פמיניזם ומדינה בישראל: 40 שנה לדו"ח נמיר 1978-2018 | אוניברסיטת בן גוריון, 5.3.2019

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון: 

בשנת 1976 הוקמה הוועדה הממשלתית הראשונה לבדיקת מעמד האישה בישראל. הקמת הוועדה על-ידי ראש הממשלה דאז, יצחק רבין ז"ל, התרחשה בעקבות שנת האישה הבינלאומית עליה הכריז האו"ם שנה קודם לכן. הוועדה, בראשותה של חה"כ אורה נמיר, התחלקה ל-9 צוותי משנה שבהם השתתפו מעל לתשעים נשים וגברים משטחי חיים ועיסוקים שונים אשר קיימו דיונים, סיורים, ימי עיון וכנסים ברחבי הארץ. הוועדה הגישה את המלצותיה בדו"ח עב-כרס בשנת 1978. בדו"ח הוועדה הועלו לראשונה נתונים מהימנים אודות חוסר השוויון בין נשים וגברים בחברה הישראלית. בין השאר, הצביע הדו"ח על מיעוט נשים בתפקידים בכירים, על ריכוז נשים במקצועות שאינם מוערכים ומתוגמלים דיים כגון הוראה, סיעוד ועבודה סוציאלית, והתריע על חוסר ייצוג נשים במערך קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות בכנסת, בממשלה ובשלטון המקומי. המלצות הוועדה התייחסו אל הצורך לפתח מנגנונים ממשלתיים לקידום מעמד האישה וכללו שורה של תביעות חברתיות וביניהן הנהגת יום לימודים ארוך, פיתוח שירותי רווחה ובריאות ייעודיים לנשים, תכנון משפחה, רפורמות בתחום האלימות המינית ועוד.

במהלך הכנס יוצג לראשונה תהליך העבודה על מאגר המידע "מנגנונים לקידום נשים, פמיניזם ושוויון מגדרי בישראל 1970-2018" אשר מוקם בימים אלו על ידי ד"ר שרי אהרוני וד"ר יעל חסון מאוניברסיטת בן גוריון במסגרת פרויקט מחקרי תלת-שנתי העוסק במנגנונים ממשלתיים ובלתי-ממשלתיים לקידום נשים, פמיניזם ושוויון מגדרי.

המחקר והכנס – שניהם בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה.