ארכיון - ספרים ופרסומים

יעל השילוני-דולב | טכנולוגיות פריון חדשות: סוגיות חברתיות וביואתיות

ספר חדש לפרופ' יעל השילוני-דולב בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

מתוך אתר ההוצאה:

ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הפריון הפכו את הרבייה בחברה האנושית מאירוע אינטימי וזוגי להליך שבו שותפים המדע, מערכת הבריאות, המדינה וכוחות השוק. הטכנולוגיות המתקדמות שותפות למהפכה שמערערת מושגים בסיסיים מתחום המשפחה, המגדר, הגוף והטבע, ואף את מושג החיים, ולכן הן מקור בלתי נדלה לדיונים ביואתיים, משפטיים וחברתיים סוערים.

הספר טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות חברתיות וביואתיות מציג את הטכנולוגיות המרכזיות בתחום הפריון העכשווי, את הדילמות העיקריות שהן מעוררות ואת העמדות המגוונות בהקשר של נורמות תרבותיות, גישות מוסריות ויחסי כוח חברתיים. הספר דן בעמדות המבוקשות להגביל את המחקר והמימון של טכנולוגיות מסוימות, וכן בתפיסות מנוגדות המצדדות בהתרת פיתוחן והשימוש בהן, וזאת על ידי בחינת הטיעונים השונים תוך ניסיון להתיר את סבך התקוות והפחדים הגלומים במהפכת הפריון.

הספר מאורגן במתכונת של שישה פרקים שכל חד מהם דן בדילמה מרכזית. בין הנושאים הנידונים: דילמות של זהות המתעוררות בעקבות תרומות זרע, ביצית ומיטוכונדריה, פונדקאות ויצירת תאי רבייה במעבדה; האפשרות להקפיא את הזמן ואף לחצות את גבולות החיים והמוות על ידי הקפאת תאי רבייה והולדה לאחר המוות; והדרכים השונות שבאמצעותן שלוש הדתות, היהדות, הנצרות והאסלאם, מתמודדות עם האתגרים שהטכנולוגיה הדוהרת מציגה.

פרופ' יעל השילוני-דולב היא סוציולוגית המלמדת בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב-יפו. היא חוקרת את הממשק שבין סוציולוגיה, בריאות, וחולי, ביואתיקה, משפחה, ביציות, הולדה לאחר המוות ועוד, זכו לתהודה בינלאומית ופורסמו במיטב כתבי העת בארץ ובעולם. השילוני דולב הייתה חברה במועצה הלאומית לביואתיקה ומחקריה השפיעו על עיצוב המדיניות בתחומים אלה וצוטטו בפסקי דין מכריעים בנושאים שאותם חקרה. ספרה הקודם, מהפכת הפריון (2013), ראה אור בהוצאת מודן.

ספרה הראשון, A Life (Un) Worthy of Living: Reproductive ,Genetics in Israel and Germany פורסם בשנת 2007 בהוצאת שפרינגר (Springer).