ארכיון - ספרים ופרסומים

כתב העת מסכת חוברת יד – נשים בעולם היהודי

יצאה לאור חוברת יד של כתב העת מסכת, בהוצאת הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן 

עורכת: ד"ר רבקה גולדברג (דביר)