ארכיון - ספרים ופרסומים

ליליאן שטיינר | בין הנקה לבחינה: בין “אני נשי” ל”אני אימהי” בסיפורי חיים של סטודנטיות דתיות

ספר חדש מאת ד"ר ליליאן שטיינר בהוצאת מכון מופ"ת:

3235

 

מתוך אתר ההוצאה >> (בקישור זמינים גם תוכן העניינים ופתח דבר)

הספר בין הנקה לבחינה מבוסס על ראיונות עומק שערכה המחברת עם סטודנטיות דתיות שהן אימהות הלומדות במכללה להכשרת מורים. הנרטיבים שלהן מחדדים את המלכוד הנשי בין הצורך למלא את התפקיד האימהי באופן ראוי לבין השאיפה להיות אישה עצמאית המממשת את עצמה בספֶרה הציבורית בדרכה לבנות חיים מקצועיים. החוויה של שילוב לימודים ואימהות, כפי שהיא מצטיירת במחקר זה, חושפת ומנכיחה את קיומה של ישות נשית המפלסת את דרכה בין ‘אני נשי’ ו’אני אימהי’ ואת ‘התחרות’ אולי אף התנגשות הבלתי פוסקת ביניהם. חוויית השילוב של אימהות ולימודים מעצימה את ההוויה הנשית שהאימהות מכתיבה, ופורסת מערך אסטרטגי נשי הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי לקראת דיוק אקזיסטנציאלי נשי.

המחקר המתואר בספר זה עוסק בבחירותיהן של סטודנטיות דתיות; עם זאת, הדילמות העולות בן הן גם מנת חלקן של סטודנטיות לא דתיות, המקבלות החלטות אישיות ומקצועיות בכל יום מחדש כדי לממש את עצמן.

ד”ר ליליאן שטיינר היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום. סיימה בהצטיינות יתרה את התואר השלישי באוניברסיטת בר-אילן במחלקה לספרות משווה וחוקרת וכותבת בממשקים שבין ספרות, מגדר, בלשנות ופילוסופיה. ספרה הראשון האינטראקציה בין המינים, האם הארכאית והפוסט-אבייקציה (רסלינג) בוחן וחושף דרך הפואטיקה והתמטיקה של סופרות צרפתיות פמיניסטיות משנות השבעים והשמונים את השכבות הארכיטיפיות המאפילות על דמות האישה ועל היחסים בין המינים.