ארכיון - קולות קוראים

מרכז מחקר פמיניסטי חיפה: חקר נשים ומגדר במזרח התיכון – קול קורא

מרכז מחקר פמיניסטי חיפה:
12195852_495532233940942_204034752335473029_n
פורם היסטוריוניות בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון באוניברסיטה העברית מזמינים חוקרות וחוקרים להשתתף בכנס שיציג את מעורבותן והשפעתן של נשים, זהויות מגדריות ויחסים בין-מגדריים בעיצובן והתפתחותן של חברות במזרח התיכון ומעבר לו.

מטרת הכנס היא לבחון את התרומה של מגדר כמסגרת פרשנית להבנה של המציאות ההיסטורית בחברות שונות במזרח התיכון על היבטיהן החברתיים, התרבותיים והפוליטיים, ולהבנת יחסי הגומלין בין מציאויות אלו לתופעות ותהליכים אזורים וגלובליים. באמצעות הפרספקטיבה המגדרית נציע לאתגר את המחיצות בין ההיסטוריה של נשים ומגדר להיסטוריה "הכללית", בין היסטוריה פלסטינית-ישראלית להיסטוריה של המרחב כולו, כמו גם לבחון את יחסי הגומלין בין חיי היום יום לתהליכים מדינתיים, אזוריים וגלובליים.

פורום היסטוריוניות החל לפעול ב-2017 תחת מרכז המחקר הפמיניסטי ב"אשה לאשה". הפורום מאגד בתוכו חוקרות העוסקות בהיסטוריה של המזרח התיכון וישראל-פלסטין במאות ה-19 וה-20, אשר במוקד מחקרן סוגיות חברתיות ותרבותיות.

אנו מזמינות היסטוריוניות והיסטוריונים, וכן חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות קרובות אחרות, להגיש הצעות להרצאות או למושבים שיבחנו סוגיות שונות הנובעות מנושא הכנס ומטרותיו, כמו ארגוני נשים והשתתפותם במאבקים פמיניסטיים ואחרים, קונפליקטים ושיתופי פעולה בין נשים ממעמדות שונים, מגדר והתמודדות עם שוליות חברתית, ייצוגים של מגדר בתרבות והבנייה של זהויות מגדריות, מיניוּת ומגדר.

להגשת הצעה להרצאה יש לשלוח שם, כתובת מייל ותקציר בן 250-300 מילה.
להגשת הצעה למושב יש לשלוח את תקצירי ההרצאות ותקציר בן 250-300 מילה של נושא המושב ואת שמות המארגנים.

הכנס יתקיים ביום ה', 31 בינואר 2019, במרכז "אשה לאשה" בחיפה.

הצעות להרצאות ולמושבים ניתן לשלוח עד 13 בדצמבר לד"ר שרון מפציר בכתובת sharonmaf@gmail.com