ארכיון - קולות קוראים

קול קורא לקבוצת מחקר בנושא מתודולוגיה קווירית

הקהילה למחקר להט"ב/קוויר באגודה הסוציולוגית הישראלית

בשיתוף התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן

תחום המחקר קווירי/להט"בי במדעי החברה ובפרט בסוציולוגיה מקבל תאוצה בעשורים האחרונים ברחבי העולם ולאט לאט גם בישראל. במסגרת הקהילה למחקר קווירי/להט"ב באגודה הסוציולוגית הישראלית ובשיתוף התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ברצוננו לבחון שאלות שנוגעות באופני החקירה במחקר קווירי ולשים זרקור על שאלות מתודולוגיות. הפניה לעיסוק במתודולוגיה נעשית כחלק מהפריזמה של המחקר האיכותני והפמיניסטי, אם כי הדיון שברצוננו לאפשר מתמקד בשוני, בייחודיות, בגבולות, בהמשגות, באפשרויות ובמגבלות שנוצרות במחקר שמבוסס על מתודולוגיה איכותנית וקווירית.

סדנת המחקר תעסוק בחיבורים ובהבדלים שבין מתודולוגיה איכותנית פמיניסטית לבין מחקר קווירי ותיאוריה קווירית ובפרט בשלב איסוף הנתונים. השאלה המרכזית שתנחה את החשיבה והדיון נוגעת בבחינה של השיטות השונות לאיסוף נתונים הנהוגות במסגרת מתודולוגיה איכותנית ככלי שמעצב את הפעולה המחקרית אך גם את התובנות והמשמעויות העולות מתוך המחקר. לפיכך, הקבוצה תבחן את נקודות ההשקה המתודולוגיות, את ההבדלים, הפערים והסתירות, ותבדוק מהי מתודולוגיה קווירית, מה ההבדלים בינה לבין מתודולוגיה פמיניסטית לא במובן האפיסטמולוגי בלבד. במסגרת הדיון נבחן שאלות כמו מתי ניתן לקרוא למחקר איכותני 'מחקר קווירי' ובאילו מובנים שיטת המחקר היא נדבך שמהווה חלק מייצור הידע המחקרי הקווירי.

סדנת המחקר תמשך שנתיים, והיא מיועדת לחוקרים/ות צעירים/ות (מסטרנטים/יות, דוקטורנטים/יות וחוקרים/ות צעירים/ות). המפגשים בשנה הראשונה יוקדשו לקריאה של טקסטים שעוסקים במתודולוגיה, לבחינה של מאמרים אמפיריים ולדיון בדילמות אישיות שיעלו חברי/ות הקבוצה. במהלך השנה השנייה נדון לעומק בחומרים שיתפתחו על ידי חברות/י הקבוצה.

המפגשים ייערכו באוניברסיטת בר אילן בימי רביעי בשעות 17:45-20:00.
תאריכי המפגשים בשנת הלימודים תשע"ט:
סמסטר א': 31/10/2018 ; 28/11/2018 ; 26/12/2018
סמסטר ב': 27/2/2019 ; 27/3/2019 ; 1/5/2019 ; 5/6/2019

ההשתתפות בסדנת המחקר מחייבת השתתפות בכל המפגשים.
חוקרות/ים המעוניינות/ים להשתתף בסדנה מתבקשים/ות לשלוח מייל לגילי הרטל gilly.hartal@biu.ac.il עד לתאריך 1/10/2018 שיכלול:
1.קורות חיים כולל אמצעי התקשרות.
2.תיאור בן עמוד שיכלול את העיסוק המחקרי שלכן/ם ובכלל זה פסקה שתתייחס להיבטים מתודולוגיים ו/או לדילמה מתודולוגית שקשורה לעיסוק במחקר קווירי.
* כדי להצטרף לסדנא המחקר עצמו אינו חייב לעסוק בסובייקטים להט"בים.