ארכיון - קולות קוראים

מרכז חת בשיתוף עמותת נטע | קול קורא למימון מחקרים: תעסוקה ומגדר

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי המכללה למינהל

בשיתוף עמותת נטע – המרכז לפיתוח קריירה

קול קורא למימון מחקרים: תעסוקה ומגדר  

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך 15/07/2018 לעו"ד מעין סייג – עוזרת משפטית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, בדוא"ל   hethcenter@colman.ac.il  

תשובות למציעים תימסרנה במהלך חודש ספטמבר 2018.

פרטים מלאים בקישור המצורף>>

27973023_164105037714911_1015058005162756434_n