ספרים ופרסומים

Sarah Cote Hampson, Udi Lebel, and Nancy Taber (Editors) | Mothers, Military, and Society

ספר חדש (באנגלית): אמהות, צבא וחברה בהוצאת דמטר 

 

Mothers-Military-and-Society-FC-HR

 

מתוך אתר ההוצאה:  

Motherhood” and “military” are often viewed as dichotomous concepts, with the former symbolizing feminine ideals and expectations, and the latter suggesting masculine ideals and norms. Mothers, Military, and Society contributes to a growing body of research that disrupts this false dichotomy. This interdisciplinary and international volume explores the many ways in which mothers and the military converse, align, contest, and intersect in society. Through various chapters that include in-depth case studies, theoretical perspectives and personal narratives, this book offers insights into the complex relationship between motherhood and the military in ways that will engage both academic and non-academic readers alike