ארכיון - קולות קוראים

קול קורא:כנס סקס אחר 18

קול קורא: כנס סקס אחר 18

סקס אחר: הכנס השנתי השמונה-עשר ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית יתקיים השנה ב 13.05.2018 באוניברסיטת תל-אביב במתכונת של כנס תלמידי ותלמידות מחקר. את תקצירי ההרצאות (עד 250 מילים בלבד) יש לשלוח עד ל-16/03/18 במייל: sexacher@gmail.com

בשני העשורים האחרונים אנו עדות לפריחה בכתיבה אקדמית ובייצור ידע אלטרנטיבי בנושאים הקשורים לקהילת הלהט"ב כמו גם לשימוש גובר בביקורת קווירית בשדות ידע שונים ובהקשרים שאינם מוגבלים לחיים קווירים. חלק ניכר מייצור ידע זה נעשה על ידי תלמידי/ות מחקר במוסדות אקדמיים. סקס אחר 18 מבקש לתת במה להצגת עבודות אלו, ולאפשר מרחב להעלאת שאלות אתיות, מתודולוגיות, פוליטיות ותאורטיות ולהחלפת רעיונות. אנו מעודדים גם הצעות של פעילי/ות שטח שעוסקות ביחסים בין מחקר לאקטיביזם.

אנו מזמינות הצעות להרצאות של תלמידי/ות מחקר בכל שלבי העבודה, מכל דיסציפלינה ובכל מתודה, בנושאים הקשורים ללימודי להט"ב ו/או לתיאוריה קווירית. ההרצאות יכולות להציג פרספקטיבה תאורטית, מחקר שטח, דיון במגמה או אירוע, ניתוח של טקסטים או תופעות תרבות, תרגום של אקטיביזם לידע וידע לאקטיביזם ועוד.

את תקצירי ההרצאות (עד 250 מילים בלבד) יש לשלוח עד ל-16/03/2018. לכתובת המייל: sexacher@gmail.com

לתקציר ההרצאה יש לצרף את הפרטים הבאים: כותרת ההרצאה (בעברית ובאנגלית), שם מלא של המרצה (בעברית ובאנגלית), שיוך מוסדי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

הועדה המארגנת סקס אחר 18
אייל גרוס, עמליה זיו, חן משגב, יעל משעלי, אבנר רוגל, ליהי רוטשילד, איריס רחמימוב, גיא שילה, יסמין ששון.