ספרים ופרסומים

דו"ח מרכז אדוה: תקצוב המאבק למיגור אלימות נגד נשים: היעדר שקיפות וביצוע חסר

מרכז אדוה:

כיום המדינה, באמצעות גורמים שונים, נוטלת אחריות על פיתוח ותקצוב שירותים למניעת אלימות במשפחה, כמו גם שירותי הגנה ושיקום.
עם זאת, מסמך חדש מאת ד"ר יעל חסון מעלה, כי קיים מחסור בשירותים והתקציבים הקיימים אינם מספיקים על מנת להתמודד עם התופעה ועם השלכותיה הרחבות.
יתר על כן, על אף התכנסותן מעת לעת של ועדות בנושא ולמרות הדיון הציבורי הער, עדיין לא מיושמת בישראל מדיניות מקיפה וכוללת ואין תכנית לאומית למאבק באלימות נגד נשים במשפחה.

הדוח המלא מאת ד"ר יעל חסון בקישור המצורף 

לכידה