ארכיון - ספרים ופרסומים

"עיונים בשפה וחברה": גיליון מיוחד בנושא שפה ומיניות

עיונים בשפה וחברה  הוא כתב עת אלקטרוני בין תחומי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה גיליון 2017-(2)10  בעריכת פרופ' אילנה שוהמי וד"ר רוביק רוזנטל מוקדש לנושא שפה ומיניות.

כתובת להתקשרות safa.hevra@gmail.com
sop-resize-200-לוגו ללא

פרטים מלאים בקישור המצורף 

תוכן העניינים:

short-vol10_2-6-6-001