ארכיון - קולות קוראים

מרכז מחקר פמיניסטי בחיפה: קול קורא לפורום היסטוריוניות של המזרח התיכון במאות התשע-עשרה והעשרים

אנו מזמינות חוקרות ודוקטורנטיות העוסקות בסוגיות חברתיות ותרבותיות ושבמוקד מחקר "המזרח התיכון" בהגדרתו הרחבה, כולל שטחי האימפריה העות'מאנית, ארץ ישראל / פלסטין, צפון אפריקה ואיראן. פורום ההיסטוריוניות הוא מסגרת עצמאית שתתמוך בעשייתנו המחקרית. הפורום יקיים מפגשים מגוונים שייענו לשלבים שונים במחקר: פיתוח ו"אוורור" של רעיונות חדשים, משוב על עבודה בתהליך הכתיבה והגדלת החשיפה של מחקרים חדשים.

מטרתנו היא להדגיש את חשיבותן של סוגיות חברתיות ותרבותיות לפרשנות של המציאות ההיסטורית. נעסוק בתהליכים גלובליים ואזוריים, שבהם מתערערת הבלעדיות של המדינה ונחשפים שחקנים חדשים הפועלים לשינוי המציאות. תהליכים אלה מתבטאים גם בשאלות המעסיקות את הדיסציפלינה שלנו: טשטוש הגבולות בין חקר ארץ ישראל/פלסטין וחקר המזרח התיכון, בין היסטוריה מגדרית והיסטוריה "רגילה", בחינת ההשפעה של חיי יום-יום על תהליכי שינוי והמתח בין מיקרו למקרו היסטוריה. שאלות אלה משתלבות גם בתהיות על מקומה של האקדמיה בחיינו כיום כמקור בלעדי וסמכותי לייצור והפצה של ידע.

הפורום מחויב לעידוד מחקרים פורצי דרך, שיאתגרו קטגוריות מוסכמות המבוססות על לאומיות, טריטוריה, דת, עדה ומגדר. אנו שואפות ליצור מרחב שיח מקצועי ומעשיר באווירה נינוחה וקונסטרוקטיבית, ומקוות לעודד בכך שיתופי פעולה אקדמיים, לגייס כספים שיוקצו לתמיכה במחקר של חברות הפורום ולפעול למען שוויון מגדרי בדיסציפלינה.

פעילות: נתכנס אחת לחודש במפגשים שיוקדשו לדיון בעבודות של חברות הפורום, על בסיס טקסט שיישלח למשתתפות מראש. מפגשים אחרים יתנהלו כקבוצת קריאה של טקסטים תיאורטיים עדכניים ומשפיעים, הרלוונטיים לסוגיות המחקריות שלנו. נזמין גם הרצאות של חוקרים-אורחים.
מקום: הפורום יפעל תחת מרכז המחקר הפמיניסטי ב"אשה לאשה", ברח' ארלוזורוב 118 בחיפה

e82888_1af6d0686768400b810e4b700e9a7637

תאריכי המפגשים לשנה הקרובה: 
יום ב' – 6.11.2017, יום ג' – 5.12.2017, יום ד' – 10.1.2018, יום ה' – 1.2.2018,
יום ו', 9.3.2018, יום א' – 6.5.2018, יום ב' 4.6.2018

כדי להשתתף בדיוני הפורום, אנא שלחו תקציר של מחקר נוכחי או תחומי התעניינות וביוגרפיה קצרה, בהיקף של עמוד לכל היותר, עד תאריך 28.9.2017.
למעוניינות להציג את מחקרן במסגרת הפורום: אנא שלחו בנוסף לפרטים לעיל גם תקציר של המחקר שאותו תבקשו להציג בהיקף של עמוד לכל היותר.

למידע נוסף אנא פנו לנעמה בן זאב: nbenzev@zahav.net.il

ראש הפורום: ד"ר נעמה בן זאב 
הוועדה המארגנת של הפורום:
ד"ר יאלי השש
ד"ר ניקול כיאט
ד"ר שרון מפציר
ד"ר חנה ספרן
ד"ר ענת קדרון
ד"ר נוגה אפרתי
פרופ' ליאת קוזמא

ד"ר נעמה בן זאב
nbenzev@zahav.net.il