ארכיון - מאמרים אקדמיים

זוגיות במעבר: השפעת השינוי המגדרי על הזוגיות בין טרנסג'נדרים ולסביות

2

חוקרת: עומרה לוי-חזן

בעבודת התזה שלה בחנה עומרה לוי-חזן את השינויים המתחוללים במעבר מזוגיות שנתפסה כזוגיות לסבית בין שתי נשים, לזוגיות שנתפסה כזוגיות הטרוסקסואלית (בין אישה לגבר טרנס). המחקר בחן את ההשפעות של השינוי בתוך הזוגיות ומחוץ לזוגיות, והתמקד בנראות, זהות מינית ומגדרית וביחסים עם הקהילה הגאה אצל שני בני הזוג.

המחקר בוצע באמצעות ראיונות עומק נרטיביים עם כל אחת/ד מבני הזוג בנפרד. הראיונות נותחו בשיטת ניתוח תוכן קטגוריאלי.

מהמחקר עלה כי תהליך השינוי המגדרי מוביל בעצם לשלושה מעגלי שינוי: בן הזוג הטרנס, בת הזוג הסיסג'נדרית (לא טרנסית) ומערכת היחסים. כלומר, השינוי הוא לא רק של בן הזוג הטרנס. מעגלי השינוי באים לידי ביטוי בתמות שעלו מהמחקר:

  1. נראות – המעבר מזוגיות לסבית לזוגיות סטרייטית. למרות שלא כל בני ובנות הזוג הזדהו כלסביות ו/או סטרייטים/ות, הןם נתפסו ככאלו (כלומר נתפסו כזוג הטרוסקסואלי) והדבר הוביל למנעד של תחושות לגבי הזהות והפוליטיקה שלהןם.
  2. זהות מינית ומגדרית – הן בן הזוג והן בת הזוג עברו שינויים בזהות המינית ובזהות המגדרית. חלק המשיכו להזדהות כבעבר לפני השינוי, חלק הזדהו בזהות מסוימת במעגלים של הקהילה הגאה ובזהות אחרת (לרוב הטרוסקסואלית) בקרב יתר החברה וחלק שינו את הגדרת זהותםן.
  3. קהילה – בנות הזוג הלסביות לא הרגישו שהן משתייכות לקהילה הלסבית. רבות מהן ספגו ביקורות גם מחברות טובות על היותן בזוגיות עם גבר טרנס ולא עם אישה. רוב בנות הזוג דיווחו על ריחוק מהקהילה וחיפוש של קהילות אלטרנטיביות. לעומתן, בני הזוג הצטרפו לקהילה הטרנסית שהיתה להם לבית, הם כבר לא השתתפו באירועים של הקהילה הלסבית כבעבר, וחלקם גם דיווחו על ריחוק וניתוק קשרים של חברות לסביות טובות מהם.

תרומתו העיקרית של המחקר היא השמעת הקולות של זוגות במעבר והפרת השתקתם בחברה הכללית ובקהילה הגאה. מאחר והמחקר חדשני הוא מעלה שיח שהידע אודותיו מצומצם. הידע הגדל והולך על אודות קהילת הלהט"ב בישראל, עוסק בעיקר בהומואים ובלסביות ופחות בזהויות כגון טרנסים/ות, ביסקסואלים/ות וקווירים/ות, ועל כן ישנה חשיבות גדולה להרחבת הידע אודות זהויות אלה ולהעמקת הרגישות כלפיהן.

בנוסף, למחקר יש חשיבות בהרחבת הידע לפרקטיקה טיפולית-חינוכית באמצעות הבנת הצרכים של זוגות במעבר ופיתוח מענים פסיכו-סוציאליים לפי הצורך. חשוב שזוגות אלה יזכו למענים גם במסגרת הקהילה הגאה וגם בחברה הכללית, במיוחד שרבים מהם עוברים כסטרייטים ומנהלים אורח חיים הטרו-נורמטיבי. המחקר מאפשר להבין את המורכבויות איתן מתמודדים זוגות במעבר בהקשר החברתי והתרבותי בו הם חיים ולעודד אמפתיה ורגישות לצרכיהם בשיטות התערבות שונות.

לקריאת העבודה המלאה לחצו כאן