ארכיון - קולות קוראים

התכנית ללימודי מגדר בבר אילן: מלגות לאקטיביסטיות מהחברה הפלסטינית בישראל

התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן מציעה בשנת הלימודים תשע"ח (אוקטובר, 2017) מלגות לימודים מיוחדות לאקטיביסטיות מהחברה הפלסטינית בישראל.

מסלול "מגדר בשטח" הוא מסלול ייחודי לתואר שני ללא תזה המיועד לפעילי/פעילות שטח בארגונים בתחום המגדר. המסלול מציע הזדמנות ייחודית לשלב תאוריות בתחום המגדר עם הכשרה מעשית וכן פעילות בשטח. הלימודים מתקיימים במתכונת של יום לימודים מלא בשבוע: יום לימודים מלא – בשנה א' בימי שני בין השעות 8-20, בשנה ב' בימי רביעי בין השעות 8-20.

התכנית שמחה להציע שתי מלגות לימודים מלאות, לשתי מועמדות מובילות שיתחילו את לימודיהן בשנת הלימודים תשע"ח (אוקטובר 2017). המועמדות ייבחרו על בסיס הישגים לימודיים כמו גם על בסיס פעילותן בשדה הפמיניסטי ותרומתן לחברה.

להגשת מועמדות למלגה, יש להגיש מועמדות ללימודים בתכנית ולציין על גבי הטפסים כי הנך מעוניינת במלגה. המלגה מיועדת נשים ו/או גברים.

למידע נוסף אודות הלימודים והמלגה ניתן ליצור קשר:

זהר ברק, רכזת התכנית ללימודי מגדר gender.studies@mail.biu.ac.il