ארכיון - מאמרים אקדמיים

מערכות תרבותיות ושינוי דגמים פסיכו תרבותיים: העצמת נשים באמצעות הגנה עצמית כמקרה מבחן

18118880_1297941413588338_3496221016419625202_n

חוקרת: תמר פריאל
בעבודת התזה שלה "מערכות תרבותיות ושינוי דגמים פסיכו תרבותיים: העצמת נשים באמצעות הגנה עצמית כמקרה מבחן" בחנה תמר פריאל כיצד שיעורי הגנה עצמית מעצימה משפיעים על החוויות ועל התגובות של נשים במצבי אלימות מגדרית.

פריאל התבססה על הראייה הפסיכולוגית-תרבותית מגדרית לפיה תגובות של נערות ושל נשים לאלימות מגדרית מושפעות גם מהמוסכמות התרבותיות והמגדריות בקהילות התרבותיות אליהן הן משתייכות. בראייה זו, שיעורי הגנה עצמית מעצימה נתפסים כמרחב שמציע לנשים גישה לתגובות נוספות וחלופיות לאלימות מגדרית.

הגנה עצמית מעצימה היא שיטה ייחודית שנוסדה בידי פמיניסטיות מהגל השני, ושונה משמעותית משיעורים אחרים של הגנה עצמית ואמנות לחימה. בשיעורי הגנה עצמית מעצימה נשים מלמדות נשים רפרטואר רחב יותר של תגובות (פיזיות, מנטאליות, מילוליות, חברתיות, תודעתיות) למגוון מצבים שנכנסים תחת הכותרת של אלימות (ומיקרו אלימות) מגדרית. גוף מחקר ענף ועדויות של בוגרות השיעורים מראים שהשיטה משנה את התגובות ואת החוויות של נשים לאלימות מגדרית: המשתתפות מראות עלייה במדדים שמקושרים להעצמה פסיכולוגית, והמיומנויות שלמדו מסייעות להן להתמודד עם אלימות בזמן אמת ולעצור אותה בשלבים מוקדמים.

מטרת המחקר היתה להשוות בין תהליכי השינוי הפסיכולוגי וההתנהגותי שעוברות תלמידות מרקע תרבותי שונה באותם שיעורי הגנה עצמית מעצימה.
המחקר בוצע באמצעות חקירה משווה של שלושה מקרי מבחן: שלוש נשים בגילאי 21-32 שהשתתפו בקורס הגנה עצמית מעצימה בשיטת אימפקט העבודה בחנה את משתתפות המחקר בשלוש נקודות זמן שונות, כדי להעריך את ההשפעה של הקורס עליהן באמצעות ניתוח שיח, ניתוח נרטיבי ותצפיות בשטח.

במחקר נמצא כי הגנה עצמית מעצימה אכן משנה את החוויות ואת התגובות של נשים במצבי אלימות מגדרית, בהתאם לממצאים של המחקרים הקודמים. עם זאת, השינוי אינו אחיד וקבוע, אלא מושפע מההשתייכות התרבותית של כל תלמידה.

כמו נשים במחקרים קודמים, משתתפות המחקר דיווחו שלאחר השתתפות בקורס הן הרגישו בטוחות יותר ומפחדות פחות, עשו דברים שלא עשו קודם, דיברו היכן שקודם שתקו, תפסו את עצמן ואחרים בצורה שונה, בטחו ביכולת שלהן ושל הגוף שלהן לעצור אלימות ולהגן על עצמן, וניסחו בצורות חדשות זכויות ויכולות של נשים.
עם זאת, שימוש במתודות מקרי המבחן ובחינה לעומק של הנבדקות לאורך זמן חשפו כיצד הרקע התרבותי הספציפי של כל אישה משפיע על השינויים האלו: המערכת התרבותית שכל נבדקת השתייכה אליה השפיעה על תהליכי השינוי בשיעורי הגנה עצמית מעצימה: פתחה לה נתיבים מסוימים לשינוי וחסמה לה אחרים, שאולי היו זמינים לאחרת.

בין ההצעות שעולות מהמחקר, נמצאת ההשערה שהעוסקים בשינוי פסיכולוגי ו/או חברתי/תרבותי יכולים להרוויח מתכנון טיפולים/התערבויות בצורה שהינה רגישה ומתאימה להשתייכות התרבותיות של האוכלוסיות עימן הם עובדים, ולהתאים את המתודות שלהם לאוכלוסיות השונות.

Tamar Priel
*המחקר נעשה במסגרת היחידה למחקר התרבות באונ' תל אביב.

למידע נוסף על שיטת "אימפקט" – הגנה עצמית מעצימה לחצו כאן
לקריאת הפרק הרלוונטי מתוך סקירת הספרות של התזה לחצו כאן