מחקר פמיניסטי

השפעת ייצוג נשי על תפקוד מועצת הרשות המקומית: תחומי החינוך והרווחה כמקרה בוחן

18274685_1307842555931557_6608058185283357782_n

חוקרים: עודד סטקלוב וד"ר יניב ריינגוורץ
המחקר שביצעו עודד סטקלוב וד"ר יניב ריינגוורץ ביקש לבחון האם יש קשר בין מספר חברות המועצה ברשויות המקומיות לבין גובה תקציב החינוך והרווחה שהרשות מקצה מתקציבה העצמי לתחומים אלה.
המחקר התבסס על ההנחה שהגברת הייצוג לנשים תוביל לייצוג טוב יותר לתחומים שנחשבים קשורים יותר לנשים (כמו חינוך ורווחה) ולהגברת התקצוב שלהם מתוך התקציב העצמאי של הרשות.
המחקר בוצע באמצעות ניתוח כלכלי של נתוני העיריות והמועצות המקומיות היהודיות בין השנים 2003-2013.
מהמחקר עלה כי:
א. בניגוד לתיאוריה המקובלת בעולם, מספר חברות המועצה ברשויות המקומיות בישראל אינו משפיע על תקציבי החינוך והרווחה העצמיים (שאינם תלויים במשרדי החינוך והרווחה)
ב. גם בדיקה של תופעת הייצוג הסימבולי לא מראה קשר בין מספר חברות המועצה לבין תקצוב תחומי החינוך והרווחה ברשות המקומית.
נראה כי הגברת מספר הנשים המכהנות במועצות אינה מספיקה כשלעצמה, ויש צורך בנוסף להטמיע גם חשיבה מגדרית במוקדי קבלת החלטות.
לקריאת המאמר המלא (בו מופיעה סקירה רחבה בנושא נשים במוקדי קבלת החלטות בכלל וברשויות מקומיות בפרט) לחצו כאן

התמונה מתוך האתר http://genderlocal.org/ לקידום שיוויון מגדרי ברשויות המקומיות