ארכיון - אירועים וכנסים

הכנס האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה ה-45 בכפר קאסם, 17-18.5.2017

במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה – בין "עבודה" ל"שדה", חשיבה מחודשת על ייצור ידע ועל זהות מקצועית אנתרופלוגיה עכשווית

ייערכו שני מושבים בנושאי פמיניזם ומגדר ביום רביעי, 17.5.2017 :

[ פרטים מלאים, הרשמה ותכניית הכנס המלאה-  בקישור המצורף>>   ]

רביעי 9:30- 11:15 :

אנתרופולוגי

רביעי  16:00- 17:70 :

אנתרופולוגי 2