אירועים וכנסים

סדנת מחקר בנושא "עבודה-משפחה בראי הצטלבות המיקומים בין דת ומגדר", 20.4.17 באוניברסיטה העברית

בית מאירסדורף, באוניברסיטה העברית בירושלים.

פרטים מלאים והזמנה רשמית בקרוב.

12:30
התכנסות וכיבוד קל

13:00
דברי פתיחה
פרופ' מיכל פרנקל וד"ר ורדה וסרמן, "עם האל לצידן: שילוב עבודה-משפחה בקרב חרדיות בהיי-טק -בין הקהילה, המעסיק ומדינה"
15:00-13:30
מפרנסה לקריירה? נשים חרדיות בעולם העבודה, בין מדיניות לביצוע.
המושב יכלול הצגת נתונים וניתוח מדיניות אשר לשילובן של נשים חרדיות בעולם העבודה: איפה אנחנו נמצאים ולאן יש לשאוף.
17:00-15:30
לא משאירות את המשפחה מאחור – השלכות הצטרפות נשים חרדיות לעולם העבודה על משפחתן ועל הקהילה הסובבת אותן.
מי מטפל בילדים? מהי המדיניות המשפחתית הרלוונטית למגזר החרדי ומי יכול לקדם אותה? האם יש קשר בין כניסתן של נשים חרדיות לעולם העבודה מחוץ לקהילה לבין השינויים במאפייני המשפחה החרדית, חלוקת העבודה בה ויציבותה?

17:15
הרצאת אורחת:
Professor Nira Yuval-Davis, University of East London
Situated Intersectional Epistemology and Transversal Politics