ספרים ופרסומים

חוברת לט(3) של "עיוני משפט" – גברים וגברויות במשפט

חדש – הגיליון של כתב העת "עיוני משפט"  הוא גיליון נושאי המוקדש לגברים וגברויות במשפט 

ניתן לקרוא את מאמרי הגיליון בקישור המצורף: עיוני משפט לט (3)

לכידה