ארכיון - מאמרים אקדמיים

ליאור אלפנט | "בואו נשחק בלדבר"

 "בואו נשחק בלדבר"- מרחב הדיאלוג הישראלי-פלסטיני המעורב מגדרית דרך חוויותיהן של המשתתפות הישראליות-יהודיות
עבודת התזה נכתבה תחת הנחייתה של פרופ' חנה הרצוג במסגרת תואר שני בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב.  lior.elefant@gmail.com

פרופיל (1)

 "מחקר זה מבקש להציב את הגוף הנשי כאתר להזדהות ולמחאה, ומראה כיצד הגוף הנשי משמש את המשתתפות הישראליות-יהודיות ככלי להזדהות עם המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים במפגש, אך גם כאתר דרכו באים לידי ביטוי יחסי כוחות לאומיים ומגדריים המובילים לדיכוי של המשתתפות הישראליות-יהודיות, אותו הן מפרקות בצורות מחאה והתנגדות שונות, המתבטאות לעיתים דווקא בכניעה ליחס המדכא.
שאלות וטענות הנוגעות לגוף הנשי הן תרומה נוספת לספרות המחקרית הקיימת, המתאפיינת לרוב בדואליות גוף-ידע (mind-body) והקושרת את הגוף, הטבע והרגש עם נשיות, ואת הידע, התרבות וההיגיון עם גבריות. מחקר זה מבקש להדגיש לא רק את הגוף, אלא גם את הרגש כערך מרכזי, וכך לתרום עוד יותר לשדה המחקרי אשר חסר את הממד הרגשי הקיים בצורה כה חזקה במפגשים טעונים רגשית כמו מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני. על מנת להוסיף את הממד הרגשי, מחקר זה בנוי כמסע אל כל חלקיו של מפגש הדיאלוג, מהכניסה אליו ועד היציאה ממנו, אשר בו משולבים הנרטיבים של המרואיינות עם הגורמים המשפיעים במרחב הנוגעים לחלל ולזמן, והתורמים, בתקווה, לתהליך רגשי אצל הקוראת אשר כמו מצטרפת למסע. הבנייה של המחקר בדרך זו מובילה לתרומה נוספת של המחקר, אשר נוגעת למפגשי הדיאלוג עצמם: מחקר זה נותן תמונה מלאה של האופן בו פועלים מפגשים אלו, וכולל מקומות אשר השדה המחקרי הקיים אינו נוגע בהם, כמו מהלך ההפסקות בין הדיונים"

 

 

Download (PDF, 1.91MB)