ספרים ופרסומים

The Handbook of Israel: Major Debates

ספר חדש (באנגלית) בהוצאת DE GRUYTER

Edited by Eliezer Ben-Rafael, Julius H. Schoeps, Yitzhak Sternberg, Olaf Glöckner Editorial Manager: Anne Weberling  

בספר פרק המוקדש לפמיניזם בישראל:

Topic VI: Feminism 

Debates within Israeli Feminism  | Henriette Dahan Kalev

Navigating Gender Inequality |  Sylvie Fogiel-Bijaoui

The Schizophrenic Reality of Israeli Women: A Cinematic Perspective  | Orit Kamir

Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens  | Khawla Abu-Baker

9783110351637