ארכיון - אירועים וכנסים

הפורום לחקר סוגיות מגדר באוניברסיטה העברית: קול קורא ומפגש ראשון ב- 19/12/2016

הפורום לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס, האוניברסיטה העברית בירושלים, מפגש ראשון: תקווה, מגדר ויישוב סכסוכים
פתיחה: ד"ר טל ניצן, הפורום לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש
סופי דיוויס, האוניברסיטה העברית בירושלים
דוברות:
פרופ' גליה גולן, פרופ' אמריטה, המחלקה למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דפנה גולן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 ד"ר יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
יום שני, 19.12.2016, 15:30-14:00, חדר 501, בית מאירסדורף, האוניברסיטה העברית.  
sdlc_hope-gender-and-conflict-resolution-heb-1-page-001-1
 sdlc_cfp-h-page-001
sdlc_cfp-h-page-002
sdlc_cfp-h-page-003