ארכיון - קולות קוראים

קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2017 בנושא: פיתוח מדיניות לקידום שוויון מגדרי בישראל

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל:

התכנית למחקר אסטרטגי – פיתוח תשתיות מדעיות וטכנולוגיות קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2017  בנושא: פיתוח מדיניות לקידום שוויון מגדרי בישראל: 

פרטים מלאים בקישור המצורף>>

11885227_990718524283557_1231575228356883115_n

פיתוח מדיניות לקידום שוויון מגדרי בישראל  בדגש על התחומים הבאים:

·         מדיניות ציבורית לקידום נשים בישראל: זיהוי ופיתוח דרכי התערבות אפקטיביות להגברת                 השתלבותן של נשים בעמדות מפתח בשוק העבודה, באקדמיה ובפוליטיקה.

·         נשים בנות קבוצות מיעוט: מדיניות מגדרית מותאמת לצרכי נשים בנות קבוצות מיעוט תרבותי           או דתי בחברה הישראלית.

·         פיתוח מדיניות ציבורית להגברת השתלבות נשים בעלות תואר אקדמי בשוק העבודה.

·         פיתוח תכניות התערבות, לעידוד וסיוע לנשים בפיתוח קריירה אקדמית ואחרת במקצועות ה – STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

 

פרק הזמן להגשת ההצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הינו מיום פרסום הקול הקורא ועד יום חמישי, יג' בשבט תשע"ז, 9.2.2017

המועד האחרון להגשה על ידי המוסדות הינו לא יאוחר מיום חמישי, כ' בשבט תשע"ז, 16.2.2017 (להלן המועד הקובע). זהו המועד בו נדרשים המוסדות להגיש את ההצעות למשרד באמצעות המערכת המקוונת באופן סופי. (לתשומת ליבכם כי תאריך ההגשה נדחה לעומת התאריך שפורסם במקור).

 

*הסכום שיוקצה לכל מחקר הוא עד 350,000 ש"ח עבור מחקרים שבהם שותפה קבוצה אחת ועד 750,000 ש"ח למחקרים שבהם שותפות שתי קבוצות או יותר.