ארכיון - קולות קוראים

קול קורא למלגות ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדע לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת 2017

מתוך אתר משרד המדע, הטכנולגיה והחלל: 

11885227_990718524283557_1231575228356883115_n
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד) ממשיך גם בשנה זו את תכנית המלגות המיועדת לתלמידות הלומדות לתואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ואף מרחיב אותה. מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הנשים העוסקות בתחומי המדע והטכנולוגיה, בתחום המדעים המדויקים ובהנדסה, בהם ייצוג הנשים נמוך או אינו מתוקצב דיו.

גב' שולמית אלוני הייתה פעילה חברתית וכלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת למדינה ולחברה וכיהנה כשרת המדע בין השנים 1993-1996. במסגרת תפקידיה השונים, ופעילותה הציבורית, עסקה גב' אלוני, בין היתר, בנושאים של מעמד האישה וקידום נשים ובהעלאתם על סדר היום הציבורי. לאור זאת בחר המשרד לקרוא את תכנית המלגות לנשים על שמה.
במסגרת קול קורא זה, מבקש המשרד לקבל בקשות של מועמדות למלגה לשנת תשע"ז/תשע"ח (2017-2018) של תלמידות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן.
מועד אחרון להגשה: הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום שני, י' בשבט תשע"ז, 6.2.2017 (להלן המועד הקובע) העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום 9.2.2017.