ארכיון - קולות קוראים

תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט (באוניברסיטה העברית)

"תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט" מציעה מלגות לתלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית בכל התחומים. תכנית ייחודית זו שנוסדה ע"י קרן רוטשילד קיסריה, הפועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית, מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.

for facebook (1)_1

מועד אחרון להגשת הבקשות הוא 11/9/2016 

פרטים נוספים בקישור המצורף