ארכיון - קולות קוראים

קול קורא- "נשים" 32, Festschrift for Prof. Shulamit Reinharz

 NASHIM No. 32 — Festschrift for Prof. Shulamit Reinharz
קול קורא: "נשים" 32, ספר יובל לפרופ' שולמית ריינהרץ
by Deborah Greniman

For a Festschrift issue of Nashim honoring Prof. Shulamit Reinharz upon her retirement in June 2017 as Jacob Potofsky Professor of Sociology, Director of the Women's Studies Research Center, and Founding Director of the Hadassah-Brandeis Institute at Brandeis University, we seek proposals for Nashim no. 32 (Fall 2017) for papers on the following topic:

“Diverse Communities, Diverse Models: Moving Beyond Stereotypes of Jewish Women and Families.”

Prof. Sylvia Barack Fishman, Joseph and Esther Foster Professor of Judaic Studies in the Near Eastern and Judaic Studies Department and Co-Director of the Hadassah-Brandeis Institute, will serve as the issue's Consulting Editor.

For this Festschrift, we seek essays grounded in a broad range of disciplines—sociology, social history, textual analysis, cultural expressions—which illuminate the roles, experiences or portrayals of Jewish women and/or families in diverse settings and times. We are especially interested in analyses concerning Jewish women and families in Europe, North Africa and the Americas, and in the yishuv, the kibbutz and contemporary Israel; but we are open to relevant analyses of classical Jewish texts, philosophy, and literature, film and the arts.

Proposals for submissions of up to 12,000 words, not previously published or under consideration for publication elsewhere, should be sent to Deborah Greniman, Managing Editor of Nashim, by October 15, 2016, at nashim@schechter.ac.il. Final date for submission of articles: January 15, 2017. All scholarly submissions will be subject to double-blind peer review. Academic Editor of Nashim: Renée Levine Melammed.

Nashim is published jointly by the Schechter Institute of Jewish Studies, the Hadassah-Brandeis Institute and Indiana University Press.