ארכיון - ספרים ופרסומים

ד"ר צביה טובי | מכלה לחמות: עולמה של האישה היהודייה בדרום תוניסיה והשתקפותו בספרות העממית

ספר חדש בהוצאת יד יצחק בן צבי: 

מתוך אתר ההוצאה:  

mekalaB

 

הספר מתעד את חייה העשירים של האישה היהודייה בדרום תוניסיה, מעת היוולדה עד היותה חמות לכלותיה. החיים המסורתיים המתוארים בספר חלפו מן העולם בעקבות תהליכי המודרניזציה והעלייה למדינת ישראל. הספר הוא פרי מחקר אנתרופולוגי ראשון מסוגו המושתת על ידע אישי של החוקרת, על עבודת שדה שכללה עשרות ריאיונות של נשים שחוו את החיים האלה ועלו למדינת ישראל וכן על הספרות העממית העשירה שבעל פה ובדפוס של יהודי תוניסיה. שיטת המחקר בעבודה זו היא השוואתית: מחד גיסא – השוואה עם עולמן של הנשים היהודיות בצפון תוניסיה, שכבר היו חשופות להשפעה האירופית, ומאידך גיסא – עם  עולמן של הנשים המוסלמיות בדרום תוניסיה ובצפונה על סמך עבודותיהם של חוקרים גרמנים וצרפתים מן התקופה הקולוניאלית וחוקרות מוסלמיות משנות השמונים של המאה העשרים ואילך.