ארכיון - קולות קוראים

קול קורא למאמרים: מסמכים בהיסטוריה של נשים

דדליין להצעות – 1.6.16

פרטים נוספים בקישור מתוך רשת מדעי הרוח

Call For Contributions

“Documents in Women’s History”, Women’s History, special issue (summer 2017).

Edited by Marie Ruiz (Université Paris Diderot, LARCA) and Mélanie Grué (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, IMAGER)