ארכיון - קולות קוראים

עצו"מ: מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס

מטה המאבק בסחר נשים ובזנות: 
עצו"מ – עבודות צדקה ומשפט, העמותה שהקימה את המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות מחלקת מלגות לימודים לסטודנטיות וסטודנטים עם מחוייבות לצדק חברתי וזכויות אדם ולפעמים אפשר גם להתנדב אצלנו במטה למאבק בסחר בנשים ובזנות.

1511069_10151918825924821_1996586890_n

עצו"מ- עבודות, צדקה ומשפט: 

לתשומת לבכם – מקבלים בקשות למלגה לשנה האקדמית 2016-17

המועד האחרון להגשת בקשות למלגה הינו -31 מאי 2016


עמותת עצו”מ (עבודות צדקה ומשפט) (ע.ר.) מודיעה בזאת על מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס. רשאים להגיש בקשות למלגה סטודנטים/יות אזרחי/ות ישראל בני/בנות 21 עד 30 שנים, אשר ילמדו בשנת הלימודים תשע”ז בתוכנית מלאה שבה לומדים נשים וגברים יחד, במוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג ו/או ללימודי תעודה במוסד מוכר. מקבלי המלגה יידרשו להתנדב לפחות שבע שעות שבועיות בעמותת עצו”מ (www.ATZUM.org) ו/או במקום  אשר יאושר על ידי עצו”מ מראש.

שבע מלגות על סך של 8,000 עד 12,000 ש”ח כל אחת תחולקנה למועמדים מתאימים (עצו”מ שומרת על זכותה שלא לחלק את כל המלגות). עדיפות תינתן למועמדים אשר יציגו מחוייבות קודמת למחוייבות חברתית, פעילות קהילתית והפרות זכויות אדם, אשר השלימו שירות צבאי ו/או אזרחי, ואשר זקוקים לתמיכה כלכלית על מנת להשלים את לימודיהם.

פרטים נוספים בקישור המצורף